ολόκληρος  -  цял

Usage Examples

ολόκληρος (ギリシア語)