การทักทาย ขอ ต้อนรับ อำลา - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น. Imparate a socializzare con le persone

言葉

      

การศึกษา 1 - Educazione 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Tutto su scuola, collegi e università

言葉

      

การศึกษา 2 - Educazione 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi

言葉

      

การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Movimento, Direzioni

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro

言葉

      

กีฬา เกมส์ งานอดิเรก - Sport, Giochi, Tempo Libero

มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi

言葉

      

ขนาด การวัด - Misure

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. Preferite pollici o centimetri?

言葉


      

ครอบครัว - Famiglia

แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita

言葉

      

ความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี - Intrattenimento, Arte, Musica

ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota

言葉


      

ความรู้สึก การรู้สึกได้ - Sentimenti, Sensi

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto

言葉

      

งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - Lavoro, Affari, Ufficio

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro

言葉

      

ชีวิต อายุ - La vita, l`età

ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte

言葉

      

ตัวเลข - Numeri

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Uno, due, tre… Milioni, miliardi

言葉

      

ตึก องค์กร - Edifici, Organizzazioni

โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง. Chiese, teatri, stazioni, negozi

言葉

      

ธรรมชาติ - La natura

อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ. Preservate la natura, vostra madre!

言葉


      

พืช - Piante

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli

言葉


      

ภูมิอากาศ - Tempo Atmosferico

ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene

言葉

      

รถ - Automobile

คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante

言葉


      

ลัษณะมนุษย์ 1 - Caratteristiche Umane 1

วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ. Come descrivere le persone intorno a voi

言葉


      

ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ - Religione, Politica, Militari, Scienze

อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!

言葉

      

สัตว์ - Animali

แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali

言葉

      

สี - Colori

ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า. Tutto sul rosso, bianco e blu

言葉

      

สุขภาพ ยา สุขลักษณะ - Salute, Medicina, Igiene

วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa

言葉

      

ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ - Parti del corpo umano

ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie

言葉

      

อาชีพ - Professioni

การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!

言葉

      

อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie

言葉

      

อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 2 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย. Seconda parte della vostra lezione appetitosa

言葉

      

เครื่องมือ - Strumenti

รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio

言葉

      

เงิน ช็อปปิ้ง - Soldi, Shopping

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi

言葉

      

เมือง ถนน การขนส่ง - Città, Strade, Trasporti

อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera

言葉

      

เวลา 1 - Tempo 1

เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย. Il tempo scorre

言葉

      

เวลา 2 - Tempo 2

อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole

言葉

      

เสื้อผ้า 1 - Abbigliamento 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo

言葉


Languages: タイ語, イタリア語, more...
レッスン: タイ語-イタリア語, more...