А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

      
  

Автомобиль - Samochód

Вы находитесь за рубежом и хотите взять напрокат автомобиль? Очень важно знать где у него руль. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

Время 1 - Czas 1

Время бежит! Не медли! Учи все о времени вместе с Интернет Полиглотом!. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Время 2 - Czas 2

Не теряйте времени! Учите новые слова. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

География: страны, города… - Geografia: Kraje, Miasta

Знай мир, в котором живешь. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Город, улицы, транспорт - Miasto, Ulice, Transport

Не потеряйтесь в большом городе. Знайте как спросить как пройти к опере. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Движение, направления - Ruch, Kierunki

Тише едешь дальше будешь. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Деньги, покупки - Pieniądze, Zakupy

Не пропустите этот урок, Учитесь считать деньги. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

      
  

Еда, рестораны, кухня 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Вкусный урок. Все о ваших любимых деликатесных кушаньях. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Еда, рестораны, кухня 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Вкусный урок. Часть вторая. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Животные - Zwierzęta

Кошки и собаки. Птички и рыбки. В мире животных.. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Жизнь, возраст - Życie, Wiek

Жизнь коротка. Все об этапах жизненного пути от рождения до смерти. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


      
  

Здоровье, медицина, гигиена - Zdrowie, medycyna, higiena

Как рассказать доктору о том, что у вас болит голова. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Измерения - Miary, Pomiary

Дюймы или сантиметры? А ты перешел на метрическую систему мер?!. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Инструменты - Narzędzia

Что использовать для чистки, ремонта, работы в саду. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  


      
  

      
  

      
  

Образование 1 - Edukacja 1

Все о школе, институте, университете. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Образование 2 - Edukacja 2

Часть вторая нашего знаменитого урока о процессах обучения. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Одежда 1 - Ubrania 1

Все о том как красиво и тепло одеваться. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  

      
  

Погода - Pogoda

У природы нет плохой погоды, всякая погода - благодать. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra


      
  

Приветствия, обращения, прощания - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Учись общаться с людьми. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

Природа - Natura

Берегите природу, мать вашу!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

Профессия - Zawód

Очень важно в наши дни иметь хорошую профессию. Но можно ли быть профессионалом и не знать иностранные языки? Врядли!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Rac


      
  

Работа, бизнес, офис - Praca, Biznes, Biuro

От работы кони дохнут. Сядь, отдохни, поучи слова о работе. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

Развлечения, искусство, музыка - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Что наша жизнь без искусства? Пустая скорлупа. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


      
  

      
  

      
  


      
  

      
  

      
  

Растения - Rośliny

Простые чудеса природы. Березки-елочки, шишечки-иголочки, цветочки-ягодки да грибочки-лютики. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Семья - Rodzina

Мама, папа, родственники. Семья - это святое. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


      
  

Спорт, игры, хобби - Sporty, Gry, Hobby

Отдохни и повеселись! Все о футболе, шахматах и коллекционировании спичек. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Строения, организации - Budynki, Organizacje

Церкви, театры, вокзалы, магазины. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Цвета - Kolory

Каждый охотник желает знать где сидит фазан. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim


      
  

Части тела - Części ciała człowieka

Лицо - зеркало души. Все о руках-ногах и ушах. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

Человеческие качества 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Как охарактеризовать людей вокруг вас. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

Числа - Liczby

Один, два, три... Миллионы, миллиарды. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Чувства, ощущения - Uczucia, Zmysły

Все о любви и ненависти, запахах и прикосновениях. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku