A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż

  

Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy. Chiese, teatri, stazioni, negozi


  

Jak opisać ludzi wokół ciebie. Come descrivere le persone intorno a voi


  

  

Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!. Il tempo scorre


  

Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole


  

Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie


  

  

Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach. Tutto su scuola, collegi e università


  

Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi


  

Poznaj świat w którym żyjesz. Conoscete il mondo in cui vivete


  

Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie


  

Część 2 pysznej lekcji. Seconda parte della vostra lezione appetitosa


  

Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim. Tutto sul rosso, bianco e blu


  

Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony. Uno, due, tre… Milioni, miliardi


  

  


  

Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?. Preferite pollici o centimetri?


  

Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera


  

Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio


  

Ocal naturę, twoją matkę!. Preservate la natura, vostra madre!


  

Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi


  

Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene


  

Naucz się udzielać towarzysko. Imparate a socializzare con le persone


  

Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro


  

Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!


  

Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita


  

Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli


  

  

  

  


  

  

Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota


  

Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro


  

Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante


  

Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi


  

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo


  

  

Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto


  

  

W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Raczej nie!. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue s


  

Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa


  

Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali


  

Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte