Abbigliamento 1 - Pananamit 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos

言葉


      

Animali - Mga hayop

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.

言葉

      

Automobile - Kotse

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela

言葉

      

Caratteristiche Umane 1 - Katangiang Pantao 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid

言葉      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Pagkain, Kainan, Kusina 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais

言葉

      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Pagkain, Kainan, Kusina 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon

言葉

      

Città, Strade, Trasporti - Lunsod, Kalye, Transportasyon

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera

言葉

      

Colori - Kulay

Tutto sul rosso, bianco e blu. Tungkol sa kulay pula, puti at asul

言葉


      

Edifici, Organizzazioni - Mga Gusali, Organisasyon

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan

言葉

      

Educazione 1 - Edukasyon 1

Tutto su scuola, collegi e università. Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad

言葉

      

Educazione 2 - Edukasyon 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon

言葉

      

Famiglia - Pamilya

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.

言葉

      

Geografia: Stati, Città - Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad…

Conoscete il mondo in cui vivete. Alamin ang mundong iyong tinitirahan

言葉

      

Intrattenimento, Arte, Musica - Paglilibang, Sining, Musika

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman

言葉

      

La natura - Kalikasan

Preservate la natura, vostra madre!. Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!

言葉

      

La vita, l`età - Buhay, Edad

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay

言葉

      

Lavoro, Affari, Ufficio - Trabaho, Negosyo, Opisina

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.

言葉


      

Misure - Sukat, Batayan ng Sukat

Preferite pollici o centimetri?. Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?

言葉

      

Movimento, Direzioni - Galaw, Direksyon

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

言葉

      

Numeri - Numero

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones

言葉

      

Parti del corpo umano - Mga bahagi ng Katawan ng Tao

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga

言葉


      

Piante - Halaman

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong

言葉

      

Professioni - Propesyon

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!

言葉


      

Religione, Politica, Militari, Scienze - Relihiyon, Politika, Militar, Syensya

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!

言葉

      

Salute, Medicina, Igiene - Kalusugan, Medisina, Kalinisan

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo

言葉

      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam

Imparate a socializzare con le persone. Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao

言葉

      

Sentimenti, Sensi - Saloobin, Pakiramdam

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama

言葉

      

Soldi, Shopping - Pera, Pamimili

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera

言葉

      

Sport, Giochi, Tempo Libero - Palakasan, Laro, Libangan

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon

言葉

      

Strumenti - Kasangkapan

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin

言葉

      

Tempo 1 - Oras 1

Il tempo scorre. Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot

言葉

      

Tempo 2 - Oras 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita

言葉

      

Tempo Atmosferico - Panahon

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.

言葉


Languages: イタリア語, Tagalog, more...
レッスン: イタリア語-Tagalog, more...