பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Çeşitli fiiller 266 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Turkish
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    izin vermek
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    muhabbet etmek
   0 0 அறிந்துகொள்வது    bilmek
   0 0 அழைப்பது    davet etmek
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    rahatsız etmek
   0 0 இணைப்பது    eklemek
   0 0 இயலுதல்    yapabilmek
   0 0 இழப்பது    kaybetmek
   0 0 உடைப்பது    kırmak
   0 0 உருவாக்குவது    yaratmak
   0 0 உலர்த்துவது    kurutmak
   0 0 ஊதுவது    üflemek
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    bir şeyi gevşetmek
   0 0 எதையாவது திருகுவது    bir şeyi sıkıştırmak
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    kaşları çatmak
   0 0 ஏமாற்றுவது    kandırmak
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    hata yapmak
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    rahatlamak
   0 0 கண்விழிப்பது    uyanmak
   0 0 கவலைப்படுவது    ... hakkında kaygılanmak
   0 0 காலியாக்குவது    boşaltmak
   0 0 கிழிப்பது    koparmak
   0 0 கிழ்ப்படிவது    tabi olmak
   0 0 கீழே போடுவது    düşürmek
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    tabi olmamak
   0 0 குனிவது    eğritmek
   0 0 கேலி பேசுவது    şaka yapmak
   0 0 கைப்பற்றுவது    ele geçirmek
   0 0 சந்திப்பது    buluşmak
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    akıcı konuşmak
   0 0 சரிபார்ப்பது    kontrol etmek
   0 0 சலிப்படைவது    sıkılmak
   0 0 சுத்தம் செய்வது    yıkamak
   0 0 தடுப்பது    izin vermemek
   0 0 திருடுவது    çalmak
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    geri vermek
   0 0 துடைப்பது    silmek
   0 0 துளையிடுவது    sıkmak
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    rahatsız etmek
   0 0 தோற்கடிப்பது    vurmak
   0 0 நடுங்குவது    sallamak
   0 0 நடைபெறுவது    olmak
   0 0 நம்புவது    inanmak
   0 0 நினைவுகூறுவது    hatırlamak
   0 0 நிரப்புவது    doldurmak
   0 0 நீக்குவது    kaldırmak
   0 0 பதிலளிப்பது    cevaplamak
   0 0 பழகிப்போவது    alışmak
   0 0 பாதுகாப்பது    savunmak
   0 0 பின்பற்றுவது    takip etmek
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    bölmek
   0 0 புகார் கொடுப்பது    şikayet etmek
   0 0 போராடுவது    kavga etmek
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    anlamına gelmek
   0 0 மாற்றுவது    değiştirmek
   0 0 மீட்பது    kurtarmak
   0 0 மீண்டும் செய்வது    tekrarlamak
   0 0 மூழ்குவது    boğulmak
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    ikna etmek
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    söz vermek
   0 0 வாழ்த்துவது    istemek
   0 0 விடுவிப்பது    bırakmak
   0 0 விரிப்பது    açmak
   0 0 விரும்புவது    istemek
   0 0 விளக்குவது    anlatmak
   0 0 வெற்றிபெறுவது    başarılı olmak
Languages: Tamil, トルコ語, more...
レッスン: Tamil-トルコ語, more...