பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, more...
レッスン: Tamil-Tagalog, more...