செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Material, Substanser, Objekt, Verktyg単語言語: Tamil
翻訳言語: SwedishWord  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  · 
இரும்பு  · 
உருகுதல்  · 
உலர்தல்  · 
உலோகம்  · 
ஊச்சியான  · 
எண்ணெய்  · 
கடினமான  · 
கனமான  · 
கம்பளி ஆடை  · 
கரடு முரடான  · 
கல்  · 
களிமண்  · 
காகிதம்  · 
குறுகிய  · 
குளிர் அடைதல்  · 
குளிர்ச்சியான  · 
குளிர்தல்  · 
கூர்மையான  · 
சூடான  · 
செங்கல்  · 
திரவம்  · 
திறந்த  · 
துணி  · 
துரு பிடித்தல்  · 
துளை  · 
தோல்  · 
நனைதல்  · 
நனைத்தல்  · 
நீராவி  · 
பனிக்கட்டி  · 
புத்தம் புதிய  · 
மரப்பலகை  · 
மரம்  · 
மழுங்கிய  · 
மிருதுவான  · 
மூடிய  · 
மென்மையான  · 
மேற்பரப்பு  · 
வழுக்குகிற  · 
வாடுதல்  · 
வெற்றிடம்  ·