புவியியல்: நாடுகள், நகரங்கள் ... - Geographia: Nationes, Urbes…

நீங்கள் வாழும் உலகை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

23 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Latin
Word Translation
   0 0 (ஒருவரின்) நாடு nationalitas
   0 0 அயர்லாந்து Hibernia
   0 0 இங்கிலாந்து Anglia
   0 0 இத்தாலி Italia
   0 0 இஸ்ரேல் Judaea
   0 0 உலகம் mundus
   0 0 எல்லை finitio
   0 0 கிழக்கு ortus
   0 0 கொடி vexilium
   0 0 சுவிட்சர்லாந்து Helvetia
   0 0 ஜெர்மனி Germania
   0 0 தெற்கு auster
   0 0 நாடு finis
   0 0 பிரான்சு Gallia
   0 0 பெல்ஜியம் Belgium
   0 0 மாகாணம் provincia
   0 0 மாநகரம் urbs
   0 0 மாநிலம் populus
   0 0 மேற்கத்திய hesperius
   0 0 மேற்கு occidens
   0 0 லண்டன் Londonium
   0 0 வடக்கு aquilonius
   0 0 ஸ்பெயின் Hispania
Languages: Tamil, ラテン語, more...
レッスン: Tamil-ラテン語, more...