கல்வி 1 - Disciplina I

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி.

43 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Latin
Word Translation
   0 0 அகராதி dictionarium
   0 0 அச்சுப்பொறி typographus
   0 0 உண்மை veritas
   0 0 எண்ணுதல் numerare
   0 0 கணினி calculo
   0 0 கரும்பலகை tabella
   0 0 கற்பித்தல் doceo
   0 0 கால்குலேட்டர் calculo
   0 0 குறிப்பேடு commentarius
   0 0 கேள்விக் குறி comma
   0 0 கோடு lineamentum
   0 0 சமமாக்குதல் aequivalere
   0 0 சின்னம் symbolus
   0 0 சேர்க்கை complexitas
   0 0 சொல் logos
   0 0 தாள் pagina
   0 0 நிறுத்தக் குறி comma
   0 0 நூலகம் bibliotheca
   0 0 படித்தல் commeditari
   0 0 பட்டியல் inventarium
   0 0 பயிற்சி progymnasma
   0 0 பரீட்சை examen
   0 0 பல்கலைக்கழகம் universitas
   0 0 பள்ளிக்கூடம் schola
   0 0 பாடநெறி contextus
   0 0 புத்தகம் liber
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல் intellegere
   0 0 பென்சில் stylus
   0 0 பேப்பர் கிளிப் fibiculaa
   0 0 மதிப்பெண் gradualitas
   0 0 மாணவர் scholaris
   0 0 மாணவர் discipulus
   0 0 யோசனை opinio
   0 0 வகுத்தல் dividere
   0 0 வகுப்பறை auditorium
   0 0 வகை typus
   0 0 வரைகோல் regula
   0 0 வர்ணனை commentarium
   0 0 விசைப்பலகை plectrologium
   0 0 விடுமுறை requies
   0 0 விதி criterium
   0 0 வீட்டுப் பாடம் pensum
   0 0 வேதியியல் chemia
Languages: Tamil, ラテン語, more...
レッスン: Tamil-ラテン語, more...