குடும்பம் - Familia

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம்.

40 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Latin
Word Translation
   0 0 (ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு convenio (to meet)
   0 0 (ஒருவரை) திருமணம் செய்தல் nubere
   0 0 அத்தை amita
   0 0 இரட்டை geminus
   0 0 உறவினர்கள் propinqui
   0 0 உறுப்பினர் familiaris
   0 0 கணவன் vir
   0 0 கல்யாணம் sponsal
   0 0 குடும்பம் familia
   0 0 குழந்தை liber
   0 0 சகோதரன் frater
   0 0 சகோதரி soror
   0 0 சந்ததி descendens
   0 0 ஜோடி conjugium
   0 0 தந்தை pater
   0 0 தாத்தா avus
   0 0 தாத்தா பாட்டி avi
   0 0 தாய் mater
   0 0 திருமண தினம் anniversarium nuptiae
   0 0 திருமணம் conubium
   0 0 பாட்டி avia
   0 0 பெற்றோர் parentes
   0 0 பேத்தி neptis
   0 0 பேரக்குழந்தைகள் nepi, nepae
   0 0 பேரன் nepos
   0 0 மகன் filius
   0 0 மகள் filia
   0 0 மனைவி uxor
   0 0 மருமகன் filius fratris
   0 0 மருமகள் sororis fratris
   0 0 மாமனார் socer
   0 0 மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி patruelis
   0 0 மாமா avunculus
   0 0 மாமியார் socer
   0 0 மாற்றாந்தந்தை vitricus
   0 0 மாற்றாந்தாய் noverca
   0 0 மாற்றான் சகோதரன் filius vitrici or novercae
   0 0 முப்பாட்டி proavia
   0 0 முழு குடும்பம் omnia familia
   0 0 மூதாதையர் progenitor
Languages: Tamil, ラテン語, more...
レッスン: Tamil-ラテン語, more...