வாழ்க்கை, வயது - Vita, Aevus

வாழ்க்கை குறுகியது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அதன் கட்டங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

15 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Latin
Word Translation
   0 0 ஆயுள் vita
   0 0 இறப்பது morior
   0 0 இள வயது juvenis
   0 0 உயிர் வாழ்தல் vivus
   0 0 கருவுறுதல் fertilitas
   0 0 பச்சைக் குழந்தை infatulus
   0 0 பிறந்த நாள் natal
   0 0 பிறப்பது nate esse
   0 0 பிறப்பு natura
   0 0 பெற்றெடுப்பது gignere
   0 0 மரணித்தல் mortuus
   0 0 வயதடைதல் vetero
   0 0 வயது aevus
   0 0 வயோதிகம் vetus
   0 0 வாழுதல் vivere
Languages: Tamil, ラテン語, more...
レッスン: Tamil-ラテン語, more...