மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - 宗教、政治、軍隊、科学

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. 一番大切なレッスンを欠席しないでください! 戦争より愛を!

62 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அணிவகுப்பு    パレード (Pare^do)
   0 0 அதிகாரம்    パワー (Pawa^)
   0 0 அமைதி    平和 (Heiwa)
   0 0 அம்பு    (Ya)
   0 0 அரசன்    (Ou)
   0 0 அரசி    女王 (Joou)
   0 0 அரசியல்    政治 (Seiji)
   0 0 அரசியல்வாதி    政治家 (Seijika)
   0 0 ஆயுதம்    兵器 (Heiki)
   0 0 ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி    探検家 (TankenIe)
   0 0 இயற்பியலாளர்    物理学者 (Butsurigakusha)
   0 0 இராணுவம்    (Gun)
   0 0 இராணுவம்    軍隊 (Guntai)
   0 0 ஈட்டி    やり (Yari)
   0 0 எதார்த்த நிலை    現実 (Genjitsu)
   0 0 எதிராக போர் தொடுத்தல்...    戦争する (SensouSuru)
   0 0 கடற்படை    海軍 (Kaigun)
   0 0 கண்டுபிடிப்பாளர்    発明者 (Hatsumeisha)
   0 0 கல்லறை    墓地 (Bochi)
   0 0 கவசம்    武具 (Bugu)
   0 0 காவல்காரர்    警察官 (Keisatsukan)
   0 0 கிரகம்    惑星 (Wakusei)
   0 0 கிறிஸ்துமஸ்    クリスマス (Kurisumasu)
   0 0 கொடி    (Hata)
   0 0 கோவில்    (Tera)
   0 0 கைத்துப்பாக்கி    ピストル (Pisutoru)
   0 0 கைப்பற்றுதல்    捕獲する (HokakuSuru)
   0 0 சக்ரவர்த்தி    皇帝 (Koutei)
   0 0 சமயப்பற்று கொண்ட        宗教的 (Shuukyouteki)
   0 0 சிப்பாய்    軍人 (Gunjin)
   0 0 டவுன் ஹால்    町役場 (Machiyakuba)
   0 0 தலைவர்    リーダー (Ri^da^)
   0 0 தளபதி    司令官 (Shireikan)
   0 0 துணை எந்திரத் துப்பாக்கி    短機関銃 (Tankikanjuu)
   0 0 துப்பாக்கி    銃砲 (Juuhou)
   0 0 தேவாலயம்    教会 (Kyoukai)
   0 0 தோற்கடித்தல்    打つ (Utsu)
   0 0 பலம்    強さ (Tsuyosa)
   0 0 பாதுகாத்தல்    保護する (HogoSuru)
   0 0 பிரார்த்தனை செய்தல்    祈る (Inoru)
   0 0 பொதுமக்கள்    民間人 (Minkanjin)
   0 0 போராடுதல்    戦う (Tatakau)
   0 0 போர்    戦い (Tatakai)
   0 0 போர்    戦争 (Sensou)
   0 0 போர்வீரன்    騎士 (Kishi)
   0 0 பொருளியல்    経済学 (Keizaigaku)
   0 0 மசூதி    モスク (Mosuku)
   0 0 மாதிரி    サンプル (Sanpuru)
   0 0 மின்சார    電気 (Denki)
   0 0 மேயர்    市長 (Shichou)
   0 0 ராக்கெட்    ロケット (Roketto)
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி    ライフル銃 (RaifuruJuu)
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்    小銃弾 (ShoujuuDan)
   0 0 வரலாற்று இடைக்காலம்    中世 (Chuusei)
   0 0 வாள்    (Katana)
   0 0 விஞ்ஞானம்    科学 (Kagaku)
   0 0 விஞ்ஞானி    科学者 (Kagakusha)
   0 0 விடுமுறை    休日 (Kyuujitsu)
   0 0 வெற்றிடம்    真空 (Shinkuu)
   0 0 வெளி    宇宙 (Uchuu)
   0 0 வேதியியல்    化学 (Kagaku)
   0 0 ஹெலிகாப்டர்    ヘリコプター (Herikoputa^)
Languages: Tamil, 日本語, more...
レッスン: Tamil-日本語, more...