இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

単語言語: Tamil
翻訳言語: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, ドイツ語, more

レッスン

Tamil-ドイツ語, more