பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Divers Adverbes 250 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: French
Word Translation
   0 0 அடுத்து    puis
   0 0 அதிக    plus
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    heureusement
   0 0 அதிவேகமாக    rapidement
   0 0 அமைதியாக    silencieusement
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    autant
   0 0 ஆரம்பத்தில்    tôt
   0 0 இடது பக்கமாக    à gauche
   0 0 இப்பொழுது    maintenant
   0 0 இயல்பாக    naturellement
   0 0 இருந்தாலும் கூட    même si
   0 0 இருப்பினும்    quand même
   0 0 இரைச்சலுடன்    bruyamment
   0 0 இறுதியாக    enfin
   0 0 உட்புறம்    dedans
   0 0 உண்மையில்    en fait
   0 0 எங்குமில்லை    nulle part
   0 0 எங்கேயோ    quelque part
   0 0 என்ற போதிலும்    quand bien même
   0 0 ஏற்கனவே    déjà
   0 0 ஒழுங்காக    comme il faut
   0 0 குறிப்பாக    surtout
   0 0 குறைந்த    moins
   0 0 குறைந்தபட்சம்    au moins
   0 0 கூட    même
   0 0 சமீபத்தில்    récemment
   0 0 சரளமாக    couramment
   0 0 சிறந்த    mieux
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    personnellement
   0 0 தானாக முன்வந்து    volontaire
   0 0 தீவிரமாக    sérieusement
   0 0 தூரத்தில்    loin
   0 0 தொடர்ந்து    constamment
   0 0 நிச்சயமாக    sûrement
   0 0 நேர் முன்புறம்    tout droit
   0 0 பதிலாக ...    au lieu de ...
   0 0 பிறகு    après
   0 0 பிற்பகுதியில்    tard
   0 0 பொறுமையாக    patiemment
   0 0 முதலில்    d`abord
   0 0 முன்னால்    avant
   0 0 முற்றிலும்    absolument
   0 0 மெதுவாக    lentement
   0 0 மோசமான    pire
   0 0 வலது பக்கமாக    à droite
   0 0 விரைவாக    vite
   0 0 விவேகத்துடன்    prudemment
   0 0 வெளிப்புறம்    dehors
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    follement
   0 0 வேறு இடங்களில்    ailleurs
Languages: Tamil, フランス語, more...
レッスン: Tamil-フランス語, more...