விளையாட்டு, ஆட்டங்கள், பொழுதுபோக்குகள் - Sports, Jeux, Passe-temps

சிறிது கேளிக்கையும் வேண்டும். கால்பந்து, சதுரங்கம் மற்றும் தீப்பெட்டி அட்டைசேகரித்தல் பற்றி. Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette

33 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: French
Word Translation
   0 0 உடல் வித்தை    la gymnastique
   0 0 உயரம் தாண்டுதல்    saut en hauteur
   0 0 ஏரோபிக்ஸ்    aérobie
   0 0 ஓர் ஆட்டம்    le jeu
   0 0 கால்பந்து    le football américain
   0 0 கால்பந்து    le football
   0 0 குதிரை பந்தயம்    course de chevaux
   0 0 குத்துச் சண்டை    la boxe
   0 0 கூடைப் பந்து    le basket-ball
   0 0 கோல்ஃப்    le golf
   0 0 சக்கரப் பனிச்சருக்கு    un patin à roulettes
   0 0 சதுரங்கம்    les échecs
   0 0 சமநிலை    un équilibre
   0 0 சர்ஃபிங்    le surf
   0 0 சீட்டு ஆட்டம்    les cartes
   0 0 செக்கர்ஸ்    les dames
   0 0 சைக்கிளிங்    le cyclisme
   0 0 டென்னிஸ்    le tennis
   0 0 தொங்கோட்டம்    le jogging
   0 0 நடை    une promenade
   0 0 நீச்சல்    la natation
   0 0 நீந்துதல்    nager
   0 0 பட்டம் விடுதல்    le cerf-volant
   0 0 பந்து    une boule
   0 0 பனிக்கட்டை விளையாடுதல்    skier
   0 0 பனிச்சருக்கு    un patin
   0 0 பனிச்சருக்கு திடல்    une patinoire
   0 0 பனிச்சருக்கு விளையாடுதல்    patiner
   0 0 பேஸ்பால்    le base-ball
   0 0 ரக்பி    le rugby
   0 0 விளையாடுதல்    jouer
   0 0 விளையாட்டு வீரர்    un athlète
   0 0 ஹாக்கி    le hockey
Languages: Tamil, フランス語, more...
レッスン: Tamil-フランス語, more...