சுகாதாரம், மருத்துவம், சுத்தம் - Santé, Médecine, Hygiène

உங்கள் தலைவலி பற்றி மருத்துவரிடம் எப்படி கூறுவது. Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête

67 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: French
Word Translation
   0 0 (மருந்து) ஊசி    une piqûre
   0 0 அடைகாத்தல்    une incubation
   0 0 அதிர்ச்சி    un choc
   0 0 ஆரோக்கியமானவர்    sain
   0 0 இதயத்    un battement
   0 0 இனப்பெருக்க திறன்    une fertilité
   0 0 இரத்தப் பரிசோதனை    une prise de sang
   0 0 இரத்தம்    le sang
   0 0 இருமல்    tousser
   0 0 உதட்டுச்சாயம்    un rouge à lèvres
   0 0 ஊன்றுகோல்    une béquille
   0 0 எடை குறைதல்    maigrir
   0 0 ஒரு சொட்டு    une goutte
   0 0 கதிர்வீச்சுப் படமெடுத்தல்    une radiographie
   0 0 கழுகுதல்    laver
   0 0 காயக்கட்டு    un bandage
   0 0 காய்ச்சல்    une fièvre
   0 0 குணமடைதல்    se remettre
   0 0 குளியல்    un bain
   0 0 கொட்டாவி விடுதல்    bâiller
   0 0 சளி    un rhume
   0 0 சளிக் காய்ச்சல்    la grippe
   0 0 சவரக் கத்தி    un rasoir
   0 0 சிகரெட்    une cigarette
   0 0 சிகிச்சை அளித்தல்    soigner (traiter)
   0 0 சிரிஞ்சு    une seringue
   0 0 சிறுநீர்    l`urine
   0 0 சுகமின்மை    être malade
   0 0 சுத்தமான    hygiénique
   0 0 சுய உணர்வு    se sentir
   0 0 சுயமாக முகம் மழித்தல்    se raser
   0 0 சுரண்டுதல்    gratter
   0 0 சுவாசம்    la respiration
   0 0 செவிலி    une infirmière
   0 0 சோப்பு    un savon
   0 0 தமனி அழுத்தம்    la tension artérielle
   0 0 துடிப்பு    un coeur
   0 0 துண்டு    une serviette
   0 0 தும்மல்    éternuer
   0 0 நறுமணம்    le parfum
   0 0 நாடித்துடிப்பு    le pouls
   0 0 நீராடுதல்    une douche
   0 0 நுரைப்பஞ்சு    une éponge
   0 0 நோய்    une maladie
   0 0 நோய்வாய்ப்படுதல்    malade
   0 0 நோய்த்தொற்று    une infection
   0 0 பரவும் வியாதி    contagieux
   0 0 பற்பசை    un dentifrice
   0 0 பலசாலி    fort
   0 0 பலவீனமானவர்    fable
   0 0 பல் துலக்கி    une brosse à dents
   0 0 பல் மருத்துவர்    un dentiste
   0 0 புகையிலை புகைத்தல்    un cigare
   0 0 புகையேறுதல்    s`étrangler
   0 0 மருத்துவர்    un médecin
   0 0 மருந்து    un médicament
   0 0 மருந்து எழுதித்தருதல்    une ordonnance
   0 0 மருந்துக் கடை    une pharmacie
   0 0 மாதிரி    un échantillon
   0 0 மாத்திரையை    une pilule
   0 0 முகம் மழித்தல்    raser
   0 0 மூக்கு ஒழுகுதல்    le nez qui coule
   0 0 மூக்கு சுத்தம் செய்தல்    se moucher
   0 0 மூச்சு இழுப்பது    aspirer
   0 0 வைரஸ்    un virus
   0 0 ஷாம்பூ    un shampooing
   0 0 ஸ்டெதஸ்கோப்    un stéthoscope
Languages: Tamil, フランス語, more...
レッスン: Tamil-フランス語, more...