பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Erilaiset Verbit 1


Usage Examples
単語言語: Tamil
翻訳言語: Finnish
0 words