இயக்கம், திசைகள் - Pohyb, směry

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

0 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Czech

Word Translation
Languages: Tamil, チェク語, more...
レッスン: Tamil-チェク語, more...