எண்கள் - Čísla

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

31 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Czech
Word Translation
   0 0 அறுபது    šedesát
   0 0 ஆயிரம்    tisíc
   0 0 ஆறு    šest
   0 0 இரண்டாவது    druhý
   0 0 இரண்டு    dva
   0 0 இருபது    dvacet
   0 0 இலக்கம்    cifra
   0 0 எட்டு    osm
   0 0 எண்    číslovka
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    řadová
   0 0 எண்பது    osmdesát
   0 0 எழுபது    sedmdesát
   0 0 ஏழு    sedm
   0 0 ஐந்து    pět
   0 0 ஐம்பது    padesát
   0 0 ஒன்பது    devět
   0 0 ஒன்று    jedna
   0 0 தொண்ணூறு    devadesát
   0 0 நான்கு    čtyři
   0 0 நாற்பது    čtyřicet
   0 0 நூறு    sto
   0 0 நூறு கோடி    miliarda
   0 0 பதினொன்று    jedenáct
   0 0 பதிமூன்று    třináct
   0 0 பத்து    deset
   0 0 பத்து லட்சம்    milion
   0 0 பன்னிரண்டு    dvanáct
   0 0 முதலாவது    první
   0 0 முப்பது    třicet
   0 0 மூன்றாவது    třetí
   0 0 மூன்று    tři
Languages: Tamil, チェク語, more...
レッスン: Tamil-チェク語, more...