உணர்வுகள், புலன்கள் - Pocity, smysly

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

29 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Czech
Word Translation
   0 0 (ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்    zlobit se (na někoho)
   0 0 அச்சம்    strach
   0 0 அழுகுதல்    plakat
   0 0 அவமானம்    ostych
   0 0 ஆர்வமாக இருப்பது    zajímat se
   0 0 ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது    mrznout
   0 0 ஏமாற்றம்    zklamaný
   0 0 களைப்பு    unavený
   0 0 கவலைப்படுதல்    ustaraný
   0 0 குதூகலம்    vzrušený
   0 0 கோபம்    rozzlobený
   0 0 கோபமாக இருப்பது    mít horečku
   0 0 சலிப்புத் தட்டுவது    unuděný
   0 0 சுகமின்மை    nemocný
   0 0 சோகம்    smutný
   0 0 தாகமாக இருப்பது    mít žízeň
   0 0 தாகம்    žízeň
   0 0 தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது    být ospalý
   0 0 பசி    hlad
   0 0 பசியோடு இருப்பது    být hladový
   0 0 பயப்படுவது    mít strach
   0 0 பலம்    silný
   0 0 பலவீனம்    slabý
   0 0 பீதி    panika
   0 0 பெருமை    pyšný
   0 0 மனநிலை    nálada
   0 0 வருத்தம்    zaražený
   0 0 வலி    bolest
   0 0 விழிப்புடன் இருப்பது    probuzený
Languages: Tamil, チェク語, more...
レッスン: Tamil-チェク語, more...