இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

0 words

0 0
単語言語: Tamil
翻訳言語: Chinese

Word Translation
Languages: Tamil, 中国語, more...
レッスン: Tamil-中国語, more...