நேரம் 1 - Час 1

நேரம் ஓடுகிறது! காத்திருக்க நேரம் இல்லை! இப்போது இணைய பன்மொழி வல்லுனர்களிடம் நேரத்தை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்!. Час ляціць! Не марудзь! Вучы ўсё пра час разам з Інтэрнэт Паліглот!

単語言語: Tamil
翻訳言語: Belarusian


Word >> Translation
... கால் மணி з чвэрцю
0 0
... கால் மணிநேரம் உள்ளது. без чвэрці
0 0
அண்மையான காலம் нядаўна мінулае
0 0
அது என்ன நாள்? Які сёння дзень?
0 0
அதே சமயம் у той жа час
0 0
அந்த நேரத்தில் у гэты час
0 0
அரை மணி நேரம் паўгадзіны
0 0
ஆயிரம் வருடம் тысячагоддзе
0 0
ஆரம்பத்தில் рана
0 0
இக்காலத்தில் у сапраўдны час
0 0
இது என்ன காலம்? Колькі часу?
0 0
இது நண்பகல். Поўдзень
0 0
இன்னும் ஒரு  மணி நேரத்தில் праз гадзіну
0 0
இன்று сёння
0 0
இப்போதே неадкладна
0 0
இரவு ноч
0 0
உரிய நேரத்தில் учас
0 0
எதிர்காலம் будучыня
0 0
எப்போது முதல்? З якога часу?
0 0
ஓர் கால அட்டவணை расклад
0 0
கடந்த காலம் мінулае
0 0
காலை раніца
0 0
சமீபத்தில் нядаўна
0 0
சூரிய கடிகாரம் сонечны гадзіннік
0 0
தாமதம் позна
0 0
தூர எதிர்காலம் далёкая будучыня
0 0
தூரமான கடந்த காலம் даўно мінулае
0 0
நண்பகல் поўдзень
0 0
நள்ளிரவு поўнач
0 0
நாட்காட்டி каляндар
0 0
நாளை заўтра
0 0
நாளை மறுநாள் паслязаўтра
0 0
நாழிகைக் கண்ணாடி пясочны гадзіннік
0 0
நிமிடம் хвіліна
0 0
நூற்றாண்டு стагоддзе
0 0
நெருங்கிய எதிர்காலம் блізкая будучыня
0 0
நேற்று учора
0 0
நேற்று முன் தினம் позаўчора
0 0
பகல் дзень
0 0
பருவம் час году
0 0
புது வருடப் பிறப்பு Новы Год
0 0
பொதுவாக звычайна
0 0
மணி гадзіна
0 0
மதியம் пасля апоўдня
0 0
மாதம் месяц
0 0
மாலை вечар
0 0
வரலாற்று இடைக்காலம் Сярэднявечча
0 0
வருடம் год
0 0
வார இறுதி выходныя
0 0
வாரம் тыдзень
0 0
விடுமுறை свята
0 0
வினாடி секунда
0 0
ஸ்டாப் வாட்ச் секундамер
0 0