மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Рэлігія, палітыка, войска, навука

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. Не прапусціце наш самы сур`ёзны ўрок. Займайцеся каханнем, а не гарцаваннем

単語言語: Tamil
翻訳言語: Belarusian


Word >> Translation
அணிவகுப்பு парад
0 0
அதிகாரம் магутнасць
0 0
அமைதி свет
0 0
அம்பு страла
0 0
அரசன் кароль
0 0
அரசி каралева
0 0
அரசியல் палітыка
0 0
அரசியல்வாதி палітыка
0 0
ஆயுதம் зброя
0 0
ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி даследчык
0 0
இயற்பியலாளர் фізік
0 0
இராணுவம் ваенны
0 0
இராணுவம் войска
0 0
ஈட்டி кап`ё
0 0
எதார்த்த நிலை рэальнасць
0 0
எதிராக போர் தொடுத்தல்... весці вайну з
0 0
கடற்படை ваенна-марскі флот
0 0
கண்டுபிடிப்பாளர் вынаходнік
0 0
கல்லறை могілкі
0 0
கவசம் браня
0 0
காவல்காரர் паліцэйскі
0 0
கிரகம் планета
0 0
கிறிஸ்துமஸ் Каляды
0 0
கொடி сцяг
0 0
கோவில் храм
0 0
கைத்துப்பாக்கி пісталет
0 0
கைப்பற்றுதல் захопліваць
0 0
சக்ரவர்த்தி імператар
0 0
சமயப்பற்று கொண்ட     рэлігійны
0 0
சிப்பாய் салдат
0 0
டவுன் ஹால் мэрыя
0 0
தலைவர் лідэр
0 0
தளபதி генерал
0 0
துணை எந்திரத் துப்பாக்கி аўтамат
0 0
துப்பாக்கி агнястрэльная зброя
0 0
தேவாலயம் царква
0 0
தோற்கடித்தல் біць
0 0
பலம் моц
0 0
பாதுகாத்தல் абараняць
0 0
பிரார்த்தனை செய்தல் маліцца
0 0
பொதுமக்கள் грамадзянін
0 0
போராடுதல் біцца
0 0
போர் бой
0 0
போர் вайна
0 0
போர்வீரன் рыцар
0 0
பொருளியல் эканоміка
0 0
மசூதி мячэць
0 0
மாதிரி узор
0 0
மின்சார электрычны
0 0
மேயர் мэр
0 0
ராக்கெட் ракета
0 0
ரைபிள் துப்பாக்கி ружжо
0 0
ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல் стрэл
0 0
வரலாற்று இடைக்காலம் Сярэднявечча
0 0
வாள் меч
0 0
விஞ்ஞானம் навука
0 0
விஞ்ஞானி вучоны
0 0
விடுமுறை свята
0 0
வெற்றிடம் вакуум
0 0
வெளி космас
0 0
வேதியியல் хімія
0 0
ஹெலிகாப்டர் верталёт
0 0