Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Pronomen, Konjunktionen, Präpositionen65 words

1 0
単語言語: Greek
翻訳言語: German
Word Translation
      0 0 ακριβώς    nur
      0 0 αλλά    aber
      0 0 από    von
      0 0 από τότε    seit
      0 0 αυτή    sie
      0 0 αυτοί    sie
      0 0 αυτός    er
      0 0 για    für
      0 0 γιατί    warum
      0 0 γύρω από    um
      0 0 δίπλα από    neben
      0 0 εάν    wenn
      0 0 εγώ    ich
      0 0 είτε    beide
      0 0 εμείς    wir
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    noch eine Sache
      0 0 ενάντια    gegen
      0 0 ενώ    solange
      0 0 έξω από    außer
      0 0 επειδή    weil
      0 0 επιπλέον    außerdem
      0 0 επιπλέον    zusätzlich zu
      0 0 επίσης    auch
      0 0 εσείς    ihr
      0 0 έτσι    deswegen
      0 0 και    und
      0 0 και το ένα και το άλλο    sowohl ... als auch
      0 0 κάποιος    jemand
      0 0 κατά τη διάρκεια    während
      0 0 κάτι    etwas
      0 0 κατόπιν    nachher
      0 0 κάτω από    unter
      0 0 κοντά    nahe
      0 0 με    mit
      0 0 μέσα    innen
      0 0 μέσα    in
      0 0 μέσω    durch
      0 0 μεταξύ    unter
      0 0 μεταξύ    zwischen
      0 0 μέχρι    bis
      0 0 μπροστά από    vor
      0 0 όλοι    alles
      0 0 όλοι    jedermann
      0 0 όπου    wohin
      0 0 όπου    wo
      0 0 όπως και    sowie
      0 0 όταν    als
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    nicht nur ... sondern auch
      0 0 πάλι    wieder
      0 0 πάνω    auf
      0 0 πάνω από    auf
      0 0 πάρ`αυτα    trotz
      0 0 παρομοίως    ebenso
      0 0 περίπου    über
      0 0 πίσω από    hinter
      0 0 ποιανού    wessen
      0 0 ποιοι    wer
      0 0 προ πάντων    außerdem
      0 0 προκειμένου    um zu
      0 0 προς    in Richtung zu
      0 0 προς    bis
      0 0 πώς    wie
      0 0 σύμφωνα με    gemäß
      0 0 τι    was
      0 0 χωρίς    ohne
Languages: ギリシア語, ドイツ語, more...
レッスン: ギリシア語-ドイツ語, more...
Audio レッスン: ドイツ語-ギリシア語