آموزش و پرورش 2 - கல்வி 2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம்

49 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Tamil
Word Translation
      0 0 آزمایش சோதனை
      0 0 آزمایشگاه சோதனைக் கூடம்
      0 0 ادبیات இலக்கியம்
      0 0 اشتباه தவறு
      0 0 اشتباه தவறு
      0 0 انفورماتیک தகவலியல்
      0 0 بخش வகுத்தல்
      0 0 بعلاوه கூட்டல் குறி
      0 0 بوم شناسی சூழலியல்
      0 0 تاریخ வரலாறு
      0 0 تفریق கழித்தல்
      0 0 جامعه شناسی சமூகவியல்
      0 0 جغرافیا புவியியல்
      0 0 حفظی மனப்பாடம்
      0 0 حل کردن தீர்வு காணுதல்
      0 0 خودکار பேனா
      0 0 دایره வட்டம்
      0 0 دبیرستان உயர்நிலைப் பள்ளி
      0 0 دستور زبان இலக்கணம்
      0 0 روان شناسی உளவியல்
      0 0 ریاضیات கணிதம்
      0 0 زاویه கோணம்
      0 0 زمینه மையக்கருத்து
      0 0 زیست شناسی உயிரியல்
      0 0 ستاره شناسی வானவியல்
      0 0 سیستم முறையமைப்பு
      0 0 شعاع ஆரம்
      0 0 ضرب பெருக்கல்
      0 0 طراحی کردن வரைதல்
      0 0 علاوه கூட்டல்
      0 0 علم اقتصاد பொருளியல்
      0 0 فصل அத்தியாயம்
      0 0 فیزیک இயற்பியல்
      0 0 مثلث முக்கோணம்
      0 0 مجموع மொத்தம்
      0 0 مدرسه ابتدایی ஆரம்பப் பள்ளி
      0 0 مدرک டிகிரி
      0 0 مربع சதுரம்
      0 0 مربوط به مدرسه பள்ளி தொடர்பான
      0 0 منهای கழித்தல் குறி
      0 0 موضوع பாடப் பொருள்
      0 0 همکلاسی வகுப்புத் தோழர்
      0 0 هندسه வடிவியல்
      0 0 پاک کردن அழித்தல்
      0 0 پاک کن அழிப்பான்
      0 0 پروژکتور ப்ரொஜெக்டர்
      0 0 پچ پچ کردن அரட்டை அடித்தல்
      0 0 کوله پشتی முதுகில் மாட்டும் பை
      0 0 گچ சாக்பீஸ்
Languages: Farsi, Tamil, more...
レッスン: Farsi-Tamil, more...