زندگی، عمر - வாழ்க்கை, வயது

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. வாழ்க்கை குறுகியது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அதன் கட்டங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்

15 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Tamil
Word Translation
      0 0 باروری கருவுறுதல்
      0 0 بچه பச்சைக் குழந்தை
      0 0 تولد பிறப்பு
      0 0 جوان இள வயது
      0 0 روز تولد பிறந்த நாள்
      0 0 زایمان பெற்றெடுப்பது
      0 0 زنده உயிர் வாழ்தல்
      0 0 زندگی ஆயுள்
      0 0 زندگی کردن வாழுதல்
      0 0 سن வயது
      0 0 متولد شدن பிறப்பது
      0 0 مردن இறப்பது
      0 0 مرده மரணித்தல்
      0 0 پیر வயோதிகம்
      0 0 پیرشدن வயதடைதல்
Languages: Farsi, Tamil, more...
レッスン: Farsi-Tamil, more...