حرکت، جهت‌ها - Movimento, Direcções

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Mova-se devagar, conduza com cuidado

44 words

0 0
単語言語: Farsi
翻訳言語: Portuguese
Word Translation
      0 0 آمدن    vir
      0 0 آن پایین    lá em baixo
      0 0 افتادن    cair
      0 0 ایستادن    parar
      0 0 بازگشتن    voltar
      0 0 بالا بردن    levantar
      0 0 بالا رفتن    subir
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    saltar
      0 0 برگشتن    regressar
      0 0 به آرامی    lentamente
      0 0 به تندی    depressa
      0 0 به سرعت    rapidamente
      0 0 به سمت راست    à direita
      0 0 به سمت چپ    à esquerda
      0 0 بی حرکت    imóvel
      0 0 بیرون آمدن    sair
      0 0 حرکت کردن    mover
      0 0 دور    longe
      0 0 رانندگی کردن    conduzir
      0 0 رسیدن    chegar
      0 0 رسیدن به    alcançar
      0 0 رفتن    ir
      0 0 سرعت    velocidade
      0 0 سریع    veloz
      0 0 سریع    rápido
      0 0 سفر رفتن    viajar
      0 0 شتاب کردن    apressar-se
      0 0 صعود کردن    montar
      0 0 عبور کردن    atravessar
      0 0 فشار دادن    empurrar
      0 0 لغزیدن    tropeçar
      0 0 لغزیدن    deslizar
      0 0 ماندن    permanecer
      0 0 مسافرت کردن    viajar
      0 0 مستقیم    sempre em frente
      0 0 وارد شدن    entrar
      0 0 واژگون شدن    virar
      0 0 پائین آمدن    descer
      0 0 چرخیدن    virar
      0 0 کدام طرف؟    por onde?
      0 0 کشیدن    puxar
      0 0 کند    lento
      0 0 گردش    uma volta
      0 0 گردش رفتن    uma viagem
Languages: Farsi, ポルトガル語, more...
レッスン: Farsi-ポルトガル語, more...