مقیاس و اندازه گیری - Dimensiones

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟.

単語言語: Farsi
翻訳言語: Latin
29 words
Word  ·  Translation
 ·  metior  
 ·  alte  
 ·  pars  
 ·  longus  
 ·  altitudo  
 ·  plus  
 ·  finis  
 ·  inantis  
 ·  quantitas  
 ·  longe  
 ·  gravis  
 ·  densitas  
 ·  longitudo  
 ·  litrum  
 ·  metrum  
 ·  mediocris  
 ·  libra  
 ·  mediocris  
 ·  dimidium  
 ·  pondus  
 ·  pensare  
 ·  latus  
 ·  libra  
 ·  demissus  
 ·  minus  
 ·  copia  
 ·  chiliogrammum  
 ·  jugum  
 ·  pars  

Languages

Farsi, ラテン語, more

レッスン

Farsi-ラテン語, more