مقیاس و اندازه گیری - Dimensiones

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟.

単語言語: Farsi
翻訳言語: Latin


Word  ·  Translation
 ·  metior
 ·  alte
 ·  pars
 ·  longus
 ·  altitudo
 ·  plus
 ·  finis
 ·  inantis
 ·  quantitas
 ·  longe
 ·  gravis
 ·  densitas
 ·  longitudo
 ·  litrum
 ·  metrum
 ·  mediocris
 ·  libra
 ·  mediocris
 ·  dimidium
 ·  pondus
 ·  pensare
 ·  latus
 ·  libra
 ·  demissus
 ·  minus
 ·  copia
 ·  chiliogrammum
 ·  jugum
 ·  pars

Languages

Farsi, ラテン語, more

レッスン

Farsi-ラテン語, more