آموزش و پرورش 2 - Disciplina II

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش.

単語言語: Farsi
翻訳言語: LatinWord  ·  Translation
 ·  tentamentum
 ·  laboratorium
 ·  litera
 ·  falsus
 ·  peccum
 ·  divisio
 ·  oecologia
 ·  historia
 ·  subductio
 ·  sociologia
 ·  geographia
 ·  stylus
 ·  circulus
 ·  grammatica
 ·  psychologia
 ·  mathematica
 ·  angulus
 ·  thema
 ·  biologia
 ·  astrologia
 ·  formula
 ·  multiplicatio
 ·  pingere
 ·  additio
 ·  oeconomia
 ·  capitulum
 ·  physicum
 ·  triangulum
 ·  summa
 ·  ephebia
 ·  quadrum
 ·  scholasticus
 ·  schola
 ·  geometria
 ·  delere
 ·  luminare
 ·  garrire
 ·  calx

Languages

Farsi, ラテン語, more

レッスン

Farsi-ラテン語, more