Dear language learning Friend! If you like Internet Polyglot please support it financially and become a patron!

Mjere, mjerenja - 測定、測定値

Što više volite, inče ili centimetre? Jeste li već metrički?. インチかセンチメートル、どちらが好きですか? もうメートル法を使っていますか?

単語言語: Croatian
翻訳言語: Japanese


Word >> Translation (transliteration: )
daleko
0 0
dio
0 0
dugačak
0 0
duljina
0 0
granica
0 0
gustoća
0 0
kilogram
0 0
količina
0 0
komad
0 0
litra
0 0
manje
0 0
metar
0 0
mjeriti
0 0
nizak
0 0
oko 45 kilograma
0 0
par
0 0
polovica
0 0
postotak
0 0
prazan
0 0
prosjek
0 0
razina
0 0
širok
0 0
srednji
0 0
stupanj
0 0
težak
0 0
težina
0 0
tucet
0 0
vaga
0 0
vagati
0 0
više
0 0
visina
0 0
visok
0 0