Различни наречия 2 - Various Adverbs 250 words

0 0
単語言語: Bulgarian
翻訳言語: English
Word Translation
      0 0 абсолютно    absolutely
      0 0 бавно    slowly
      0 0 бързо    quickly
      0 0 бързо    rapidly
      0 0 вече    already
      0 0 вместо ...    instead of ...
      0 0 въпреки това    nevertheless
      0 0 въпреки че    even though
      0 0 вътре    inside
      0 0 глупаво    in a crazy manner
      0 0 далече    far
      0 0 доброволно    voluntary


      0 0 дори ако    even if
      0 0 другаде    elsewhere
      0 0 естествено    naturally
      0 0 за щастие    fortunately
      0 0 късно    late
      0 0 лично    personally
      0 0 надясно    to the right
      0 0 наистина    in fact
      0 0 най-малко    at least
      0 0 накрая    finally
      0 0 наляво    to the left
      0 0 направо    straight ahead
      0 0 неотдавна    recently
      0 0 несъмнено    certainly
      0 0 никъде    nowhere
      0 0 някъде    somewhere
      0 0 особено    especially
      0 0 от начало    at first
      0 0 отвън    outside
      0 0 по-добър    better
      0 0 по-лошо    worse
      0 0 по-малко    less
      0 0 повече    more
      0 0 после    after
      0 0 постоянно    constantly
      0 0 правилно    properly
      0 0 преди    before
      0 0 предпазливо    prudently
      0 0 рано    early
      0 0 свободно    fluently
      0 0 сега    now
      0 0 сериозно    seriously
      0 0 след това    next
      0 0 тихо    silently
      0 0 толкова    as much
      0 0 търпеливо    patiently
      0 0 шумно    noisily
Languages: ブルガリア語, 英語, more...
レッスン: ブルガリア語-英語, more...