ένα βουνό  - 

ένα βουνό - 山Usage Examples

ένα βουνό (Greco)


(Giapponese)