A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

  

  

Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습


  

Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad. 학교, 대학에 대한 모든 것


  

Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2


  

Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!


  

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲


  

Alamin ang mundong iyong tinitirahan. 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?


  

  

  

  

  

  

Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!


  

Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법


  

Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들


  

Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid. 내 주변 사람들 묘사해보기  

  

Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.


  

Tungkol sa kulay pula, puti at asul. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기


  

Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.


  

Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기


  

Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan. 교회, 극장, 기차역, 상점들


  

Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것


  

  

  

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!


  

Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억


  

Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기


  

Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.


  

Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao. 사람들과 어울리는 법


  

Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것  

Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon. 맛있는 수업 2


  

Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵


  

Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것


  

Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!


  

Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.


  

Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것


  

  

Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.


  

Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!


  

Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``


  

Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것


  

Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?


  

Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기