Budynki, Organizacje - Bygninger, Organisationer

Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy. Kirker, teatre, togstationer, butikker

parole

      

Cechy charakterystyczne człowieka 1 - Menneskelige kendetegn 1

Jak opisać ludzi wokół ciebie. Sådan beskrives folk omkring dig

parole


      

Czas 1 - Tid 1

Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

parole

      

Czas 2 - Tid 2

Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów. Spild ikke din tid! Lær nye ord

parole

      

Części ciała człowieka - Menneskets kropsdele

Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

parole


      

Edukacja 1 - Uddannelse 1

Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach. Alt om skole, højskole, universitet

parole

      

Edukacja 2 - Uddannelse 2

Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

parole

      

Geografia: Kraje, Miasta - Geografi: Lande, Byer...

Poznaj świat w którym żyjesz. Kend den verden, som du bor i

parole

      

Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

parole


      

Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Część 2 pysznej lekcji. Del to af lækkerbisken

parole

      

Kolory - Farver

Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim. Alt om rød, hvid og blå

parole

      

Liczby - Tal

Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony. En, to, tre...Millioner, milliarder

parole      

Miary, Pomiary - Mål, Måleenheder

Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

parole

      

Miasto, Ulice, Transport - By, Gader, Transport

Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

parole

      

Narzędzia - Værktøj

Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

parole

      

Natura - Natur

Ocal naturę, twoją matkę!. Bevar naturen, din moder!

parole

      

Pieniądze, Zakupy - Penge, Indkøb

Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

parole

      

Pogoda - Vejr

Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

parole

      

Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Naucz się udzielać towarzysko. Vid, hvordan du skal omgås folk

parole

      

Praca, Biznes, Biuro - Arbejde, Forretning, Kontor

Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

parole

      

Religia, Polityka, Wojsko, Nauka - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

parole

      

Rodzina - Familie

Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

parole

      

Rośliny - Planter

Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

parole


      

Rozrywka, Sztuka, Muzyka - Underholdning, Kunst, Musik

Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

parole

      

Ruch, Kierunki - Bevægelser, Retninger

Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie. Kør roligt og sikkert.

parole

      

Samochód - Bil

Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

parole

      

Sporty, Gry, Hobby - Sport, Spil, Hobbyer

Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

parole

      

Ubrania 1 - Tøj 1

Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

parole


      

Uczucia, Zmysły - Følelser, Sanser

Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

parole


      

Zawód - Profession

W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości języków obcych? Raczej nie!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

parole

      

Zdrowie, medycyna, higiena - Sundhed, Medicin, Hygiejne

Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

parole

      

Zwierzęta - Dyr

Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

parole

      

Życie, Wiek - Liv, Alder

Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

parole

Languages: Polacco, Danese, more...
Lezioni: Polacco-Danese, more...