ตัวเลข - Числа

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Один, два, три... Мільйони, мільярди

31 words

0 0
Lingua Parole: Thai
Lingua Traduzioni: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 ตัวเลข    номер (nomer)
      0 0 ตัวเลขดิจิท    цифра (tsyfra)
      0 0 พัน    тисяча (tysjacha)
      0 0 พันล้าน    мільярд (mіl'jard)
      0 0 ยี่สิบ    двадцять (dvadtsjat')
      0 0 ร้อย    сто (sto)
      0 0 ล้าน    мільйон (mіl'jon)
      0 0 สอง    два (dva)
      0 0 สาม    три (try)
      0 0 สามสิบ    тридцять (trydtsjat')
      0 0 สิบ    десять (desjat')
      0 0 สิบสอง    дванадцять (dvanadtsjat')
      0 0 สิบสาม    тринадцять (trynadtsjat')
      0 0 สิบเอ็ด    одинадцять (odynadtsjat')
      0 0 สี่    чотири (chotyry)
      0 0 สี่สิบ    сорок (sorok)
      0 0 หก    шість (shіst')
      0 0 หกสิบ    шістдесят (shіstdesjat)
      0 0 หนึ่ง    один (odyn)
      0 0 ห้า    п`ять (p`jat')
      0 0 ห้าสิบ    п`ятдесят (p`jatdesjat)
      0 0 อันดับที่    порядковий (porjadkovyj)
      0 0 อันดับสอง    другий (druhyj)
      0 0 อันดับสาม    третій (tretіj)
      0 0 อันดับหนึ่ง    перший (pershyj)
      0 0 เก้า    дев`ять (dev`jat')
      0 0 เก้าสิบ    дев`яносто (dev`janosto)
      0 0 เจ็ด    сім (sіm)
      0 0 เจ็ดสิบ    сімдесят (sіmdesjat)
      0 0 แปด    вісім (vіsіm)
      0 0 แปดสิบ    вісімдесят (vіsіmdesjat)
Languages: Thailandese, Ucraino, more...
Lezioni: Thailandese-Ucraino, more...