เงิน ช็อปปิ้ง - Гроші, покупки

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. Не пропустiть цей урок, Вчiться рахувати гроші.

42 words

0 0
Lingua Parole: Thai
Lingua Traduzioni: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 การซื้อ    покупка (pokupka)
      0 0 การถอน    зняття грошей з рахунку (znjattja hroshej z rakhunku)
      0 0 ของชำ    бакалія (bakalіja)
      0 0 ขอยืม    займати (zajmaty)
      0 0 ขาย    продавати (prodavaty)
      0 0 จ่าย    платити (platyty)
      0 0 ซื้อ    купувати (kupuvaty)
      0 0 ซุ้มขายของเล็กๆ    кіоск (kіosk)
      0 0 ซุ้มขายหนังสือพิมพ์    газетний кіоск (hazetnyj kіosk)
      0 0 ซูเปอร์มาร์เก็ต    супермаркет (supermarket)
      0 0 ตลาด    ринок (rynok)
      0 0 ตลาดนัด    блошиний ринок (bloshynyj rynok)
      0 0 ถอน    відзивати (гроші з банку) (vіdzyvaty (hroshі z banku))
      0 0 ธนาคาร    банк (bank)
      0 0 บัตรเครดิต    кредитна картка (kredytna kartka)
      0 0 มีราคา    коштувати (koshtuvaty)
      0 0 รถเข็น    візок (vіzok)
      0 0 ราคา    ціна (tsіna)
      0 0 ราคาถูก    дешевий (deshevyj)
      0 0 รายการ    список (spysok)
      0 0 ร้านขายขนมเค๊ก    булочна (bulochna)
      0 0 ร้านขายของ    магазин (mahazyn)
      0 0 ร้านขายของชำ    бакалія (bakalіja)
      0 0 ร้านขายเนื้อ    м`ясний магазин (m`jasnyj mahazyn)
      0 0 ร้านเบเกอรี่    булочна (bulochna)
      0 0 ห้างสรรพสินค้า    торговий центр (torhovyj tsentr)
      0 0 ห้างสรรพสินค้า    торговий центр (torhovyj tsentr)
      0 0 เขียนเช็ค    виписати чек (vypysaty chek)
      0 0 เข้าแถว    стати в чергу (staty v cherhu)
      0 0 เครดิต    кредит (kredyt)
      0 0 เครื่องขายอัตโนมัติ    торгівельний автомат (torhіvel'nyj avtomat)
      0 0 เคาน์เตอร์    прилавок (prylavok)
      0 0 เงิน    гроші (hroshі)
      0 0 เงินดอลลาร์    долар (dolar)
      0 0 เงินทอน    решта (reshta)
      0 0 เงินยูโร    євро (yevro)
      0 0 เงินสด    готівка (hotіvka)
      0 0 เช็ค    чек (chek)
      0 0 เหรียญ    монета (moneta)
      0 0 แพง    дорогий (dorohyj)
      0 0 ใบเสร็จ    квитанція (kvytantsіja)
      0 0 ให้คืน    повертати (povertaty)
Languages: Thailandese, Ucraino, more...
Lezioni: Thailandese-Ucraino, more...