การศึกษา 1 - Освіта 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Все про школу, інститут, університет

49 words

0 0
Lingua Parole: Thai
Lingua Traduzioni: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กฎ    правило (pravylo)
      0 0 กระดานดำ    дошка (doshka)
      0 0 การบ้าน    домашня робота (domashnja robota)
      0 0 การผสมผสาน    комбінація (kombіnatsіja)
      0 0 การสอบ    іспит (іspyt)
      0 0 ข้อติชม    коментар (komentar)
      0 0 ความคิด    ідея (іdeja)
      0 0 ความจริง    правда (pravda)
      0 0 คอมพิวเตอร์    комп`ютер (komp`juter)
      0 0 คะแนน    оцінка (otsіnka)
      0 0 คำ    слово (slovo)
      0 0 คีย์บอร์ด    клавіатура (klavіatura)
      0 0 จอมอนิเตอร์    монітор (monіtor)
      0 0 ชนิด    тип (typ)
      0 0 ชั้นเรียน    класна кімната (klasna kіmnata)
      0 0 ช่วงปิดภาคเรียน    канікули (kanіkuly)
      0 0 ดินสอ    олівець (olіvets')
      0 0 นักเรียน    студент (student)
      0 0 นับ    рахувати (rakhuvaty)
      0 0 ปีการศึกษา    навчальний рік (navchal'nyj rіk)
      0 0 พจนานุกรม    словник (slovnyk)
      0 0 พิพิธภัณฑ์    музей (muzej)
      0 0 ภาคการศึกษา    семестр (semestr)
      0 0 มหาวิทยาลัย    університет (unіversytet)
      0 0 รายการ    список (spysok)
      0 0 ลวดหนีบกระดาษ    скріпка (skrіpka)
      0 0 ลูกศิษย์    учень (uchen')
      0 0 วิชา    курс (kurs)
      0 0 วิทยาการคอมพิวเตอร์    інформатика (іnformatyka)
      0 0 สมุด    зошит (zoshyt)
      0 0 สอน    вчити (vchyty)
      0 0 สัญลักษณ์    символ (symvol)
      0 0 หนังสือ    книга (knyha)
      0 0 หาร    ділити (dіlyty)
      0 0 ห้องสมุด    бібліотека (bіblіoteka)
      0 0 เข้าใจ    розуміти (rozumіty)
      0 0 เคมี    хімія (khіmіja)
      0 0 เครื่องคิดเลข    калькулятор (kal'kuljator)
      0 0 เครื่องพิมพ์    принтер (prynter)
      0 0 เครื่องหมายคำถาม    знак питання (znak pytannja)
      0 0 เครื่องหมายวรรคตอน    розділовий знак (rozdіlovyj znak)
      0 0 เท่ากัน    бути рівним (buty rіvnym)
      0 0 เรียน    вчитися (vchytysja)
      0 0 เส้น    лінія (lіnіja)
      0 0 แบบฝึกหัด    вправа (vprava)
      0 0 แผ่น    аркуш (arkush)
      0 0 โรงเรียน    школа (shkola)
      0 0 ไฟล์    папка (papka)
      0 0 ไม้บรรทัด    лінійка (lіnіjka)
Languages: Thailandese, Ucraino, more...
Lezioni: Thailandese-Ucraino, more...