กริยาที่หลากหลาย 1 - Διάφορα ρήματα 169 words

0 0
Lingua Parole: Thai
Lingua Traduzioni: Greek
Word Translation
      0 0 กระจาย    διαδίδω
      0 0 กลายมาเป็น    γίνομαι
      0 0 กวาด    σκουπίζω
      0 0 ขน/แบก    φέρω
      0 0 ขว้าง    ρίχνω
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    εξαρτιέμαι
      0 0 ขุด    σκάβω
      0 0 คลุม    καλύπτω
      0 0 คิด    σκέφτομαι
      0 0 ชอบมากกว่า    προτιμώ
      0 0 ซ่อน    κρύβω
      0 0 ซ่อม    επισκευάζω
      0 0 ดู    βλέπω
      0 0 ตอบ    απαντώ
      0 0 ตี    χτυπώ
      0 0 ต้อง    πρέπει
      0 0 ต้องการ    χρειάζομαι
      0 0 ถาม    ρωτώ
      0 0 ทำ    φτιάχνω
      0 0 ทำ    κάνω
      0 0 นอนหลับ    κοιμάμαι
      0 0 นั่ง    κάθομαι
      0 0 ปิด    κλαίω
      0 0 พยายาม    προσπαθώ
      0 0 พับ    διπλώνω
      0 0 พูด    μιλώ
      0 0 ฟัง    ακούω
      0 0 มี    έχω
      0 0 ยืด    τεντώνω
      0 0 รอ    περιμένω
      0 0 รักษา    κρατώ
      0 0 ร้องไห้    κλαίω
      0 0 ลืม    ξεχνώ
      0 0 ล้อมรอบ    περιβάλλω
      0 0 วาง    βάζω
      0 0 สนุก    διασκεδάζω
      0 0 สวมเสื้อผ้า    ντύνω
      0 0 สวมใส่    φορώ
      0 0 สังเกต    παρατηρώ
      0 0 สูบ    καπνίζω
      0 0 ส่ง    στέλνω
      0 0 หลับ    κοιμάμαι
      0 0 หวัง    ελπίζω
      0 0 หา    βρίσκω
      0 0 หา    ψάχνω
      0 0 หายไป    εξαφανίζομαι
      0 0 อธิบาย    περιγράφω
      0 0 ออกจาก    φεύγω
      0 0 อาศัย    κατοικώ
      0 0 อาศัย    καταλαμβάνω
      0 0 อ่าน    διαβάζω
      0 0 เขียน    γράφω
      0 0 เข้าใจ    καταλαβαίνω
      0 0 เท    χύνω
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    είμαι
      0 0 เป็นของ    ανήκω
      0 0 เริ่ม    αρχίζω
      0 0 เลือก    επιλέγω
      0 0 เสนอ    προσφέρω
      0 0 เห็น    βλέπω
      0 0 เอา    παίρνω
      0 0 เอามา    φέρνω
      0 0 ใช้    ξοδεύω
      0 0 ใช้    χρησιμοποιώ
      0 0 ให้    δίνω
      0 0 ได้กลิ่น    μυρίζω
      0 0 ได้ยิน    ακούω
      0 0 ได้รับ    λαμβάνω
      0 0 ไหม้    καίω
Languages: Thailandese, Greco, more...
Lezioni: Thailandese-Greco, more...