இயக்கம், திசைகள் - Galaw, Direksyon

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

0 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, more...
Lezioni: Tamil-Tagalog, more...