கல்வி 2 - Edukasyon 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon

49 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Tagalog
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    isang kabanata
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    magdaldalan
   0 0 அழித்தல்    burahin
   0 0 அழிப்பான்    pambura
   0 0 ஆரம்    radyo
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    primeryang paaralan
   0 0 இயற்பியல்    pisika
   0 0 இலக்கணம்    balarila
   0 0 இலக்கியம்    literatura
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    mataas na paaralan
   0 0 உயிரியல்    biyolohiya
   0 0 உளவியல்    sikolohiya
   0 0 கணிதம்    matematika
   0 0 கழித்தல்    pagbabawas
   0 0 கழித்தல் குறி    bawasan
   0 0 கூட்டல்    pagdaragdag
   0 0 கூட்டல் குறி    dagdagan
   0 0 கோணம்    anggulo
   0 0 சதுரம்    parisukat
   0 0 சமூகவியல்    sosyolohiya
   0 0 சாக்பீஸ்    yeso
   0 0 சூழலியல்    ekolohiya
   0 0 சோதனை    eksperimento
   0 0 சோதனைக் கூடம்    isang laboratoryo
   0 0 டிகிரி    isang antas
   0 0 தகவலியல்    impormatika
   0 0 தவறு    isang pagkakamali
   0 0 தவறு    mali
   0 0 தீர்வு காணுதல்    solusyunan
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    kaugnay sa paaralan
   0 0 பாடப் பொருள்    isang paksa
   0 0 புவியியல்    heyograpiya
   0 0 பெருக்கல்    multiplikasyon
   0 0 பொருளியல்    ekonomika
   0 0 பேனா    isang panulat
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    isang proyektor
   0 0 மனப்பாடம்    isapuso
   0 0 முக்கோணம்    tatsulok
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    isang kabalyas
   0 0 முறையமைப்பு    isang sistema
   0 0 மொத்தம்    suma
   0 0 மையக்கருத்து    isang tema
   0 0 வகுத்தல்    dibisyon
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    isang kaklase
   0 0 வடிவியல்    heyometriya
   0 0 வட்டம்    bilog
   0 0 வரலாறு    kasaysayan
   0 0 வரைதல்    iguhit
   0 0 வானவியல்    astronomiya
Languages: Tamil, Tagalog, more...
Lezioni: Tamil-Tagalog, more...