இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Spagnolo, more

Lezioni

Tamil-Spagnolo, more