இயற்கை - Naturaleza

உங்கள் இயற்கைத் தாயை பேணிக்காப்பது முக்கியம்!. Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!

Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Spanish


Word >> Translation
இடம்
0 0
எரிமலை
0 0
ஏரி
0 0
ஒளி
0 0
கடற்கரை
0 0
கடற்கரை
0 0
கடல்
0 0
கல்
0 0
காடு
0 0
காற்று
0 0
கிரகம்
0 0
சூரியன்
0 0
தீ
0 0
தீவு
0 0
நட்சத்திரம்
0 0
நதி
0 0
நெருப்பு
0 0
பனி
0 0
பனிக்கட்டி
0 0
பாறை
0 0
பாலைவனம்
0 0
புகை
0 0
புல்
0 0
பெருங்கடல்
0 0
மணல்
0 0
மலை
0 0
மலை
0 0
மழை
0 0
மேகம்
0 0
மேற்பரப்பு
0 0
வானம்
0 0

Languages

Tamil, Spagnolo, more

Lezioni

Tamil-Spagnolo, more