பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Vari Avverbi 250 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Italian
Word Translation
   0 0 அடுத்து    prossimo
   0 0 அதிக    più
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    fortunatamente
   0 0 அதிவேகமாக    rapidamente
   0 0 அமைதியாக    silenziosamente
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    altrettanto
   0 0 ஆரம்பத்தில்    presto
   0 0 இடது பக்கமாக    a sinistra
   0 0 இப்பொழுது    ora
   0 0 இயல்பாக    naturalmente
   0 0 இருந்தாலும் கூட    anche se
   0 0 இருப்பினும்    ciò nonostante
   0 0 இரைச்சலுடன்    rumorosamente
   0 0 இறுதியாக    infine
   0 0 உட்புறம்    dentro
   0 0 உண்மையில்    infatti
   0 0 எங்குமில்லை    da nessuna parte
   0 0 எங்கேயோ    da qualche parte
   0 0 என்ற போதிலும்    nonostante
   0 0 ஏற்கனவே    già
   0 0 ஒழுங்காக    propriamente
   0 0 குறிப்பாக    specialmente
   0 0 குறைந்த    meno
   0 0 குறைந்தபட்சம்    almeno
   0 0 கூட    anche
   0 0 சமீபத்தில்    recentemente
   0 0 சரளமாக    fluentemente
   0 0 சிறந்த    meglio
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    personalmente
   0 0 தானாக முன்வந்து    volontario
   0 0 தீவிரமாக    seriamente
   0 0 தூரத்தில்    lontano
   0 0 தொடர்ந்து    costantemente
   0 0 நிச்சயமாக    certamente
   0 0 நேர் முன்புறம்    sempre dritto
   0 0 பதிலாக ...    invece di…
   0 0 பிறகு    dopo
   0 0 பிற்பகுதியில்    tardi
   0 0 பொறுமையாக    pazientemente
   0 0 முதலில்    all`inizio
   0 0 முன்னால்    prima
   0 0 முற்றிலும்    assolutamente
   0 0 மெதுவாக    lentamente
   0 0 மோசமான    peggiore
   0 0 வலது பக்கமாக    a destra
   0 0 விரைவாக    velocemente
   0 0 விவேகத்துடன்    prudentemente
   0 0 வெளிப்புறம்    fuori
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    follemente
   0 0 வேறு இடங்களில்    altrove
Languages: Tamil, Italiano, more...
Lezioni: Tamil-Italiano, more...