இயற்கை - La natura

உங்கள் இயற்கைத் தாயை பேணிக்காப்பது முக்கியம்!. Preservate la natura, vostra madre!

31 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Italian
Word Translation
   0 0 இடம்    spazio
   0 0 எரிமலை    un vulcano
   0 0 ஏரி    un lago
   0 0 ஒளி    luce
   0 0 கடற்கரை    una spiaggia
   0 0 கடற்கரை    una costa
   0 0 கடல்    il mare
   0 0 கல்    una pietra
   0 0 காடு    una foresta
   0 0 காற்று    aria
   0 0 கிரகம்    un pianeta
   0 0 சூரியன்    sole
   0 0 தீ    fuoco
   0 0 தீவு    un`isola
   0 0 நட்சத்திரம்    una stella
   0 0 நதி    un fiume
   0 0 நெருப்பு    fiamma
   0 0 பனி    neve
   0 0 பனிக்கட்டி    ghiaccio
   0 0 பாறை    una roccia
   0 0 பாலைவனம்    un deserto
   0 0 புகை    fumo
   0 0 புல்    erba
   0 0 பெருங்கடல்    un oceano
   0 0 மணல்    sabbia
   0 0 மலை    una collina
   0 0 மலை    una montagna
   0 0 மழை    pioggia
   0 0 மேகம்    una nuvola
   0 0 மேற்பரப்பு    superficie
   0 0 வானம்    cielo
Languages: Tamil, Italiano, more...
Lezioni: Tamil-Italiano, more...