இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Ebraico, more...
Lezioni: Tamil-Ebraico, more...