கல்வி 2 - חינוך 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். פרק 2 מהשיעורים המפורסים שלנו על תהליכי למידה

48 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Hebrew
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    פרק
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    לפטפט
   0 0 அழித்தல்    למחוק
   0 0 அழிப்பான்    מחק
   0 0 ஆரம்    רדיוס
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    בית ספר יסודי
   0 0 இயற்பியல்    פיסיקה
   0 0 இலக்கணம்    דקדוק
   0 0 இலக்கியம்    ספרות
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    תיכון
   0 0 உயிரியல்    ביולוגיה
   0 0 உளவியல்    פסיכולוגיה
   0 0 கணிதம்    מתמטיקה
   0 0 கழித்தல்    חיסור
   0 0 கழித்தல் குறி    מינוס
   0 0 கூட்டல்    חיבור
   0 0 கூட்டல் குறி    ועוד
   0 0 கோணம்    זווית
   0 0 சதுரம்    ריבוע
   0 0 சமூகவியல்    סוציולוגיה
   0 0 சாக்பீஸ்    גיר
   0 0 சூழலியல்    אקולוגיה
   0 0 சோதனை    ניסוי
   0 0 சோதனைக் கூடம்    מעבדה
   0 0 டிகிரி    מעלה
   0 0 தகவலியல்    מדעי המחשב
   0 0 தவறு    מוטעה
   0 0 தவறு    שגיאה
   0 0 தீர்வு காணுதல்    לפתור
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    קשור לבית הספר
   0 0 பாடப் பொருள்    נושא
   0 0 புவியியல்    גיאוגרפיה
   0 0 பெருக்கல்    הכפלה
   0 0 பொருளியல்    כלכלה
   0 0 பேனா    עט
   0 0 மனப்பாடம்    בעל פה
   0 0 முக்கோணம்    משולש
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    תרמיל גב
   0 0 முறையமைப்பு    מערכת
   0 0 மொத்தம்    סה``כ
   0 0 மையக்கருத்து    נושא
   0 0 வகுத்தல்    חילוק
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    חבר לכיתה
   0 0 வடிவியல்    גיאומטריה
   0 0 வட்டம்    עיגול
   0 0 வரலாறு    היסטוריה
   0 0 வரைதல்    לצייר
   0 0 வானவியல்    אסטרונומיה
Languages: Tamil, Ebraico, more...
Lezioni: Tamil-Ebraico, more...