எண்கள் - اعداد

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون

31 words

0 0
Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Farsi
Word Translation
   0 0 அறுபது    شصت
   0 0 ஆயிரம்    هزار
   0 0 ஆறு    شش
   0 0 இரண்டாவது    دوم
   0 0 இரண்டு    دو
   0 0 இருபது    بیست
   0 0 இலக்கம்    رقم (01234...)
   0 0 எட்டு    هشت
   0 0 எண்    یک شماره
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    ترتیبی
   0 0 எண்பது    هشتاد
   0 0 எழுபது    هفتاد
   0 0 ஏழு    هفت
   0 0 ஐந்து    پنج
   0 0 ஐம்பது    پنجاه
   0 0 ஒன்பது    نه
   0 0 ஒன்று    یک
   0 0 தொண்ணூறு    نود
   0 0 நான்கு    چهار
   0 0 நாற்பது    چهل
   0 0 நூறு    صد
   0 0 நூறு கோடி    بیلیون
   0 0 பதினொன்று    یازده
   0 0 பதிமூன்று    سیزده
   0 0 பத்து    ده
   0 0 பத்து லட்சம்    میلیون
   0 0 பன்னிரண்டு    دوازده
   0 0 முதலாவது    اول
   0 0 முப்பது    سی
   0 0 மூன்றாவது    سوم
   0 0 மூன்று    سه
Languages: Tamil, Farsi, more...
Lezioni: Tamil-Farsi, more...