இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

Lingua Parole: Tamil
Lingua Traduzioni: Bulgarian

Languages

Tamil, Bulgaro, more

Lezioni

Tamil-Bulgaro, more