پوشاک 1 - Vestes I

همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید.

Lingua Parole: Farsi
Lingua Traduzioni: Latin


Word >> Translation
pelusia
0 0
mundus
0 0
tunica
0 0
clinodium
0 0
impilia
0 0
funda
0 0
condalium
0 0
gunna
0 0
digitabula
0 0
delicatus
0 0
clavatus
0 0
horologium
0 0
amictorium
0 0
bracae
0 0
lautus
0 0
perspicillum
0 0
panni
0 0
habitus
0 0
macula
0 0
virga
0 0
tunica
0 0
riscus
0 0
amiculum
0 0
sordidus
0 0
copula
0 0
petasus
0 0
balteus
0 0
inauris
0 0
jugum
0 0
caligae
0 0
calciati
0 0
caliga
0 0

Languages

Farsi, Latino, more

Lezioni

Farsi-Latino, more